outbred

zdjęcia z sali prób zespołu matematyczno-skomplikowanego; 2015