kmp9

sesja zdjęciowa i okładka zespołu rapująco-hałasującego; 2015