dekwadrat

Kwadratowo

Logo + identyfikacja wizualna + ulotka reklamowa.

Lato 2016

www